AWS Group ponúka predĺženie životného cyklu zákazníckych výrobkov

V tomto ekonomicky náročnom období AWS Centrum ponúka zákazníkovi rôzne možnosti pre údržbu , opravy & generálky (MRO)

Newcastle Under Lyme, UK –November 2016: V tejto ťažkej ekonomickej situácii sa názory spoločností líšia pod tlakom ,či už investovať do nových zariadení alebo investovať do predĺženia životnosti doterajšieho príslušenstva. Aj napriek tejto momentánej ekonomickej situácii, AWS vidí pozitívny rast v jej vyhradenom centre pre opravu, kde AWS poskytuje podporu , údržbu a generálky nielen pre svojich kmeňových zákazníkov s garanciou ale aj pre zákazníkov tretích strán.

AWS má rozsiahle inžinierske a elektronické skúsenosti do ktorých zahŕňa kompletný servis počas celej životnosti produktu, od konceptu produktu cez dizajn a modelovanie (prototyping), následne cez produkciu až po ukončenie životnosti produktu.

AWS Centrum pre Opravy , údržby a Generálky ponúka svojim klientom:
• Vyhradené priestory pre údržbu ponukajúce diagnostiku produktu od expertných inžinierov , testovanie a opravy.
• Reverse engineering – AWS je schopné ponúknuť inžinierkú pomoc v prípade ak sú náhradné komponenty nedostupné alebo v prípade neexistujúcej pôvodnej dokumentácie.
• Ponúka servis pre už nevyrábajúce sa zariadenia
• Obsolescence management - riadenie nedostupných dielov

Vyjadrenie Paula Deehan, CEO: „Našou firmenou stratégiou je celoživotná podpora zákazníka, to zahŕňa zákaznícky servis a dokonalé technické znalosti.Všetky naše služby či sú to inžinierke znalosti v oblasti elektroniky,služby v projektovom manažmente a v obstarávaní sú veľkým prínosom najmä v čase, keď ostatné spoločosti majú obmedzený kapitál.. AWS môže poskytnúť efktívne riešenia , ktoré vedú k celoživotnému zákazníckemu servisu.“