Prípadová štúdia č. 5 – Cestná a železničná infraštruktúra

 

Zákazník/opis produktu: Zákazník spoločnosti AWS už využíva spoločnosť na služby opráv. Zákazník mal vysoké náklady na zariadenia vo vnútrozemí, ktoré chcel zatvoriť s cieľom použiť kapitál z daného majetku. Zatiaľ čo väčšinu činností bolo možné previesť do existujúcich podnikov, zákazník nemal žiadne riešenie ako premiestniť oddelenie opráv. Oddelenie opráv malo štyroch inžinierov opráv v oblasti elektroniky a nachádzalo sa v dielni a sklade súčiastok na ploche 55 m2. Výrobky boli vo veľkej miere systémy priemyselnej televízie, telekomunikačné systémy a systémy riadenia dopravy.

Účasť spoločnosti AWS: Zákazník spoločnosti AWS už poznal špecializované zariadenie spoločnosti na opravy a požiadal spoločnosť o predloženie ponuky na prácu vrátane presunu 2 pracovníkov v rámci transferu TUPE. Mali tri hlavné ciele:

 • Previesť všetky opravy na spoločnosť AWS – opravy zahŕňali približne 150 jednotiek za mesiac
 • Prevziať dvoch inžinierov v rámci transferu TUPE
 • Dokončiť realizáciu do 6 mesiacov, aby ju bolo možné spojiť so zatvorením zariadení

Spoločnosť AWS mala určité skúsenosti s týmto produktom a presunom dvoch zamestnancov v rámci transferu TUPE sa odbúral problém odovzdania poznatkov. Fyzický presun vybavenia a prípravy zariadenia bol výraznou výzvou, najmä preto, že existujúci priestor (55 m2) sa musel zmenšiť na 25 m2.

Bezprostredné problémy:

 • Zabezpečenie hladkého prechodu za 6 mesiacov, aby zákazníci nezaznamenali zhoršenie výkonu
 • Zníženie priestorových požiadaviek
 • Príprava a rokovanie v rámci TUPE
 • Prepracovanie faktúr a procesu/postupov návratnosti opráv
 • Fyzický prenos všetkých zariadení

Riešenie poskytnuté spoločnosťou AWS:

 • Špecializovaný inžinier na riadenie prechodu
 • Zorganizovanie projektových stretnutí týkajúcich sa transferu:
  • vybavenia
  • logistiky
  • ľudí
  • techniky

Výhody:

 • Realizácia aktív – zákazník spoločnosti AWS mohol uvoľniť existujúci závod a predať priestory.
 • Úspora nákladov na prácu – 2 priami zamestnanci presunutí v rámci transferu TUPE (úspora 80 000 GBP na náklady z nadbytočnosti)
 • Lepší výkon – časy realizácie sa zlepšili z aktuálnych 38 dní na 28 dní (26 %)
 • Úspory na priestory a ďalšie úspory – 55 m2 znížených na 25 m2 (54 %). Nepriame úspory: sklady, logistika, transakcie (objednávky)
 • Spokojnosť zákazníka – úspech tohto projektu viedol k ďalším zmluvám na využitie externých zdrojov

 

Prípadová štúdia č. 1 – Návrh na výrobu a testovanie (DfM/DfT)   |    Prípadová štúdia č. 2 – Riadenie hodnoty (VA/VE)   |    Prípadová štúdia č. 3 – Zníženie nákladov (spätná analýza)   |   Prípadová štúdia č. 4 – Využitie externých zdrojov pre údržbu, opravy a generálne opravy (komplexný satelitný systém)  |   Prípadová štúdia č. 5 – Transfer opráv ciest a železníc (TUPE)  |   Prípadová štúdia č. 6. – Výhody využitia externých zdrojov na opravy