História spoločnosti AWS

 

1974 – v meste Newcastle-under-Lyme v Anglicku bola založená spoločnosť AWS. Spoločnosť prešla od strojného inžinierstva k elektronike.

2005– spoločnosť prešla procesmi odkúpenia s jasnou stratégiou zameranou na rast prostredníctvom akvizícií a rozšírenia svojich schopností a geografického dosahu.

2006– v septembri došlo k akvizícii spoločnosti Jantec (Biggleswade, Anglicko), ktorá sa špecializuje na generálne opravy a opravy elektroniky.

2006– v októbri došlo k akvizícii spoločnosti Cemgraft (Newbury, Anglicko), poprednej spoločnosti vyrábajúcej špičkové zostavy dosiek plošných spojov a hotových výrobkov.

2007– v marci došlo k akvizícii spoločnosti Electroconnect (Námestovo, Slovensko), nízkonákladového výrobného zariadenia.

2007– v júni došlo k akvizícii spoločnosti Instem Technologies (Stone, Anglicko), spoločnosti, ktorá vyrába a poskytuje bezplatnú elektroniku v blízkosti zariadenia spoločnosti AWS v Newcastle-under-Lyme, čo umožnilo konsolidáciu dvoch podnikov do jedného väčšieho subjektu so sídlom v Newcastle-under-Lyme.

2008– v máji bolo vo Worcestri, v Anglicku zriadené sídlo skupiny.

2008– v septembri spoločnosť preberá financie od spoločnosti Barclays Venture na podporu prebiehajúcej stratégie rastu.

2010– významné investície do nového účelovo postaveného zariadenia EMS na ploche 2 600 m² v Námestove na Slovensku.

2010/2011– spoločnosť je aj naďalej zameraná na organický rast so súčasným rozširovaním technických možností a trhov s podporou akreditácií ako NADCAP 7003, AS/EN 9100, J-STD 001.

Stratégia   |  História  |  Poslanie  |  Etické zásady  |  Akreditácie  |  Lokality