Lokality

 

AWS Newcastle under Lyme
4 460 m²
200 zamestnancov
Obrat 21 miliónov GBP

AWS Slovakia
3 530 m²
135 zamestnancov
Obrat 14 miliónov GBP

Stratégia   |  História  |  Poslanie  |  Etické zásady  |  Akreditácie  |  Lokality