NPI - Uvedenie nového produktu (NPI)

 

Spoločnosť AWS zabezpečuje celý rad služieb uvedenia nových produktov na trh (NPI). Zahŕňa kompletnú podporu návrhu od fáz konceptu po návrh, konštrukciu a testovanie. Spoločnosť AWS má rozsiahle technické schopnosti, ktoré využívajú osvedčené techniky, ako je napríklad:

  • Návrh na výrobu (DfM)
  • Návrh na testovanie (DFT)
  • Návrh na údržbu (DfMt)
  • Režim zlyhania návrhu a analýza účinkov (DFMEA)
  • Režim zlyhania procesu a analýza účinkov (PFMEA)
  • Správa problémov (8D analýza koreňových príčin)

V priamej spolupráci s projekčnými tímami zákazníkov prejdeme s produktom všetkými stupňami vývojovej fázy na zabezpečenie komplexných a účinných výrobných procesov. Optimalizácia výrobného procesu pomocou týchto techník znamená, že sme dosiahli najnižšie náklady, a to nielen pre náklady na výrobok, ale aj náklady spojené s uvedením na trh.

Naším cieľom je minimalizovať problémy pri uvedení na trh v súlade s osvedčenými postupmi odvetvia pri riadení problémov v správnom čase vývoja (predprodukcia).

 

Náklady na odstránenie problémov v tejto etape vývoja a uvedenia na trh sú výrazne nižšie, ako po výrobnej fáze č. 1 – môžu byť až 8 krát nižšie. Problémy na mieste tiež spôsobujú obavy zákazníka, pretože reklamácie, nákladné prepracovanie a zavedenie zmeny sú drahé, nehľadiac na to, že spoločnosť stratí dobré meno.

Touto schopnosťou je riadenie procesu testovania a overovania vo včasnej fáze, odhalenie problémov, nie ich zakrývanie. Po odhalení problémov sa vykoná analýza koreňových príčin pomocou 8D, ktorá zabezpečí nájdenie riešenia a jeho technickej realizácie.

Spoločnosť AWS poskytuje tieto zručnosti v rámci svojej ponuky služieb NPI a spája ich do dokonalosti zákazníckeho projekčného tímu v týchto technikách.

 

 

Fasttrack - rýchla výroba prototypov a vzoriek   |   Uvedenie nového produktu   |   Obstarávanie a logistika   |   Výroba   |   Skúšky   |   Akreditácie   |   Podpora po predaji