Sektory a trhy

 

Zákazníci spoločnosti AWS pracujú väčšinou v prostredí popredných presných špičkových technológií. Vyžadujú vysokú úroveň technickej a inžinierskej podpory. Tiež od nás očakávajú rýchle reakcie, rozhodovanie a to, že budeme flexibilní voči požiadavkám neustále sa meniacim trhových podmienok.

ZAMERIAVAME SA NA:

 • Špičkové technológie
 • Komplexnú zmes, maximálnu komplexnosť, nízky až stredný objem
 • Vedúce postavenie na trhu
 • Servisné spoločnosti, ktoré požadujú výrobné riešenia
 • Zohľadnenie celkovej obstarávacej ceny
 • Podporovanie dlhodobých vzťahov
 • Trhy s vysokým rastom

NIEKTORÉ Z HLAVNÝCH TRHOV A SEKTOROV, V KTORÝCH PÔSOBÍME:

 • Letectvo
 • Automobilový priemysel
 • Ukladanie dát a médiá
 • Obrana
 • Životné prostredie/Zelená energia
 • Potraviny a predaj
 • Priemyselná regulácia
 • Zdravotníctvo
 • Ropné, plynárenské a ťažobné odvetvie
 • Bezpečnosť
 • Veda/prístroje
 • Doprava a infraštruktúra