Stratégia

 
 

Spoločnosť AWS sa za posledných 10 rokov výrazne zväčšila na základe jej stratégie pre organický a akvizičný rast. So zameraním na zákazníka vyvinula svoje technické schopnosti a rozšírila svoje medzinárodné aktivity, aby sa stala jedným z popredných európskych poskytovateľov riešení EMS.

Spoločnosť pracuje v súlade s jasným strategickým plánom:

 • Zvýšiť rast obratu na približne 80 miliónov GBP až 100 miliónov GBP prostredníctvom organického a akvizičného rastu
 • Rozvíjať vnútorné schopnosti - poskytovať kompletné služby
 • Dodávateľský reťazec – globálne obstarávanie za najlepšie ceny
 • Optimalizovať procesy – štandardizácia procesov a postupov
 • Rozvíjať možnosti dizajnu
 • Získať nové technológie – jasne definovaný plán technológií
 • Investovať do obchodných systémov – ERP (štandardizovaný prístup skupiny spôsob spoločnosti AWS way)
 • Podporovať neustále zlepšovanie
 • Prijať princípy racionalizácie výroby
 • Dosiahnuť excelentnosť v metodike/výrobe AWS
 • Rozšíriť kontroly a výkazníctvo

Stratégiou spoločnosti je naďalej rast prostredníctvom organického rastu a ďalších akvizícií, ale zároveň sa bude naďalej zameriavať na zákazníka, čo umožňuje ťažiť z úspor z veľkovýroby, pri práci na skutočne medzinárodnej platforme. Stratégia je priamou reakciou na podporu neustále sa meniacich potrieb a požiadaviek našich zákazníkov a ich trhov/oblastí pôsobnosti.