Podpora po predaji

 

Skupina AWS sa zaväzuje poskytovať špičkové služby počas celej životnosti elektronických produktov – od návrhu a prípravy prototypov; cez výrobu, testovanie a inštaláciu, až po starostlivosť po predaji, ako je napríklad údržba, opravy a generálne opravy.

Spoločnosť AWS má za sebou úspešné projekty v rámci realizácie údržby, opráv a generálnych opráv pre zákazníkov. Prostredníctvom našich špecializovaných technikov pre opravy sa špecializujeme na aspekty riadenia opráv, spätnej analýzy a riadenia zastarávania. Vykonávame to v celej škále technológií a odvetví. Spoločnosť AWS si uvedomuje, že mnohé z týchto činností údržby, opráv a generálnych sú podporované vašimi rozhodujúcimi a nákladnými technickými prostriedkami. Ponúkame vám príležitosť uvoľniť tieto cenné zdroje, ktoré aktuálne používate na opravy starších zariadení. Podstúpili sme zmenu z výlučne zmluvného výrobcu k poskytovaniu služieb vo fáze vývoja produktu až do konca životnosti, a to najmä s ohľadom na údržbu, opravy a generálne opravy. Naše skúsenosti v oblasti elektronického inžinierstva, obstarávania a riadenia projektov, ktoré nám dobre slúžili v týchto tradičných oblastiach, sú teraz hodnotné v dobe, keď majú naši zákazníci obmedzené kapitálové výdavky a hľadajú cenovo účinné riešenia na riadenie aktív.

Spoločnosť AWS pôsobí v širokom rozsahu priemyselných odvetví a realizácie údržby, opráv a generálnych opráv sa v ničom nelíšia, pričom AWS poskytuje podporu produktu v takých rôznych oblastiach, ako je banská technika, satelitné systémy, lekárske zariadenia, cestná a železničná infraštruktúra a predajné automaty.

Služby spoločnosti AWS v oblasti údržby, opráv a generálnych opráv sa týkajú nasledujúcich:

  • Vyhradené zariadenia pre opravy s odborníkmi pre aktuálne a staršie zariadenia
  • Služby opráv pre produkty od iných spoločností ako AWS vrátane už neexistujúceho pôvodného vybavenia výrobcu (OME) /li>
  • Obnova podľa najmodernejších štandardov vrátane inovácií
  • Správa zastarávania
  • Spätná analýza a to najmä s ohľadom na staršie zariadenia
  • Skúsenosti s riadením využitia externých zdrojov v prípade údržby, opráv, generálnych opráv a transferu TUPE

Prejdite na kartu prípadových štúdií a prečítajte si, ako zákazníci spoločnosti AWS profitovali z riadenia ich činností údržby, opráv a generálnych opráv spoločnosťou AWS.

 

Fasttrack - rýchla výroba prototypov a vzoriek   |   Uvedenie nového produktu   |   Obstarávanie a logistika   |   Výroba   |   Skúšky   |   Akreditácie   |   Podpora po predaji