Testovanie

 

Spoločnosť AWS verí, že zákazníci sa snažia poskytnúť svojim zákazníkom čo najspoľahlivejší produkt. Úspešná stratégia testovania odhalí chyby, ku ktorým najpravdepodobnejšie dochádza v procese výroby elektroniky, a bude preto zlepšovať efektívnosť nákladov na výrobok a zabezpečovať dodávku spoľahlivých a kvalitných výrobkov na trh.

Keďže sa montáž dosiek plošných spojov stáva čoraz zložitejšou, schopnosť testovať tieto výrobky pomocou tradičných metód a systémov sa stáva ťažšia. Preto s ohľadom na návrh na testovanie (DFT) je v počiatočných fázach vývoja výrobkov veľmi dôležité zabezpečiť, aby bolo možné dosiahnuť primerané pokrytie testu a diagnostiku chýb.

Výhody DfT zahŕňajú:

 • Zlepšené pokrytie testu
 • Skrátené časy testov
 • Komplexnú opakovateľnú výrobu produktov
 • Znížené náklady na testy

Špecializovaní manažéri testovania spoločnosti AWS úzko spolupracujú s návrhárskymi a výrobnými tímami s cieľom sledovať a informovať o všetkých aspektoch priebehu testu, aby sa zabezpečilo, že vo výrobnom procese budú použité špičkové riešenia presného testovania.

Naši inžinieri testovania pravidelne vyvíjajú cenovo účinné ATE a prispôsobené systémy funkčných testov na overenie výkonnosti výrobkov – od dosiek plošných spojov a podzostáv po montáže systémy na vyššej úrovni, aby sa splnili zmluvné požiadavky.

Spoločnosť AWS ponúka širokú škálu možností testov, pričom zabezpečuje, že budeme ponúkať správne testovacie stratégie pre vaše produkty.

Ponúkané služby testovania a kontrol:

 • ICT (obvodové testovanie) | Teradyne Spectrum 8800 | Yelo 7130B
 • AOI (automatická optická kontrola) | Cyber Optics KS100 |
 • Photon Dynamics Vision 6000 | Mirtec MV-2BTL
 • Röntgenové testy | X-Tek BT125 – röntgenové testovanie v reálnom čase | X-Tek/Nikon
 • Test pomocou pohyblivej sondy | SPEA 40/40
 • Boundary scan | JTAG samostatné stanice x 5 | XJTAG – XJ Runner | Corelis
 • Funkčný test | MK Test automatizovaný systém na testovanie káblových zväzkov x3
 • HASS (Highly Accelerated Stress Screening, stresový skríning pri vysokej rýchlosti) | Sigma 800, vrátane vibrácií

 

Fasttrack - rýchla výroba prototypov a vzoriek   |   Uvedenie nového produktu   |   Obstarávanie a logistika   |   Výroba   |   Skúšky   |   Akreditácie   |   Podpora po predaji