AWS Electronics dosahuje New ISO 9001: 2015 Schválenie

"Jedným z prvých" prechodu na nový štandard

Newcastle under Lyme – Január 2017: AWS Electronics, je jedným z popredných európskych odborníkov pre poskytovanie riešení vo výrobe elektroniky, úspešne dokončila prechod na nové normy ISO 9001: 2015 štandardu, čo demonštruje priamy postup k spoľahlivým metódam.

ISO 9001: 2015 certifikácia dokazuje schopnosť AWS 'trvalo poskytovať vysoko kvalitné služby, ktoré spĺňajú potreby svojim zákazníkom v stále zložitejšom prostredí. AWS poskytuje výnimočnú kvalitu a schopnosť prispôsobiť sa širokej škále požiadaviek zákazníkov, ďalej dokladá nepreberné množstvo ďalších akreditácií, ktoré spoločnosť vlastní, vrátane: AS / EN 9100, NADCAP, ISO 13485, ISO 14001 a Silver ADS SC21 status dokonalého dodávateľského reťazca.

Paul Deehan, výkonný riaditeľ AWS Electronics Group, hovorí: “ISO 9000: 2015 je vylepšenie na staré normy, ktorá pokračuje so silným zameraním sa na proces a kontrolu, ako aj presne zdokumentované postupy. Avšak, nový štandard takisto kladie dôraz na vedenie a podporu výkonu viac ako ten starý. Boli sme radi, že môžeme pokračovať s plnou akreditáciu, akonáhle to bolo formálne k dispozícii a som rád, že sme lídrom tým, že sme inovátormi na trhu vo Veľkej Británii.”