Spoločnosť AWS Electronics Group je jedným z popredných európskych odborníkov na poskytovanie riešení vo výrobe elektroniky (EMS), ktorá ponúka služby počas celej životnosti elektronických výrobkov – od návrhu a výroby za nízke náklady po zmluvný servis a opravy.

 

Skupina pôsobí prostredníctvom špičkového podniku v Spojenom kráľovstve, podporované nízkonákladovým výrobným podnikom na Slovensku.

AWS Newcastle-under-Lyme – podnik, ktorý ponúka kompletné riešenia dodávky káblových zväzkov a kompletnej montáže káblov

AWS Slovakia – nízkonákladový podnik na výrobu elektroniky

Skupina AWS Electronics  rastie rýchlo tým, že reaguje na potreby zákazníka a poskytuje odbornú montáž, ktorá vypĺňa úzky priestor na trhu v oblasti dosiek plošných spojov, kompletné skonštruovanie produktu a elektro-mechanické montáže. Skupina zastrešuje vysokú úroveň technických možností a popredné presné výrobné technológie, ktoré sú zvyčajne spojené s nadnárodnými spoločnosťami s prístupom k zákazníckemu servisu, ktorý je založený na partnerstve a osobných službách.

Zákazníci využívajú výhody špecializovaných tímov podpory zákazníkov, ktoré sa snažia v plnej miere pochopiť podnikanie a produkty zákazníkov s cieľom optimalizovať dodávku špecializovaných elektronických výrobných služieb a riešení, ktoré sú flexibilné a nákladovo efektívne.

Pokiaľ ide o zostavu dosiek plošných spojov, zmluvnú elektronickú výrobu, povrchovú montáž alebo špecializovanú elektronickú výrobu, nikde v Spojenom kráľovstve a Európe nenájdete lepšiu spoločnosť, ako je AWS Electronics Group.

Stratégia   |  História  |  Poslanie  |  Etické zásady  |  Akreditácie  |  Lokality