Prípadová štúdia č. 1 – Bezpečnosť

Opis produktu:  Ako reakciu na teroristov, ktorí použili v lietadlách kvapalné výbušniny, tiež pašerákov drog, ktorí tiež využili formu kvapaliny, bol zákazník nútený navrhnúť a vyvinúť röntgenový spektrometer, ktorý okamžite dokáže vyhodnotiť atómovú štruktúru tekutiny vo fľaši. Zákazník sa zameriava na mechanizmy röntgenovej detekcie, no nie výrobu.

Účasť spoločnosti AWS: Spoločnosť sa podieľala na počiatočnom návrhu detailov a zmenila koncepciu na fungujúce výrobné riešenia. Súbežná činnosť na pracoviskách spoločnosti AWS v prípade mechanickej a elektronickej časti: vyhodnocovanie problémov prototypu a technické riešenia, špecifikácie funkcií, alternatív využitia externých zdrojov, alternatívnych konštrukčných riešení

Riešenia:

  • Káblové zapojenie medzi jednotlivými bodmi do modulárnych káblových zväzkov
  • Funkcia, ktorá bola rozdelená do niekoľkých oblastí, bola integrovaná na dve dosky plošných spojov
  • Používanie štandardných častí – zníženie nákladov na materiál

Výhody

  • Zníženie nákladov o 33 %
  • Čas na montáž sa znížil zo 66 hodín na 28 hodín (58 %) a nenáročná montáž
  • Testovanie pripojenia znížené o 75 %
  • Pridaná funkcia

 

Prípadová štúdia č. 1 – Návrh na výrobu a testovanie (DfM/DfT)   |    Prípadová štúdia č. 2 – Riadenie hodnoty (VA/VE)   |    Prípadová štúdia č. 3 – Zníženie nákladov (spätná analýza)   |   Prípadová štúdia č. 4 – Využitie externých zdrojov pre údržbu, opravy a generálne opravy (komplexný satelitný systém)  |   Prípadová štúdia č. 5 – Transfer opráv ciest a železníc (TUPE)  |   Prípadová štúdia č. 6. – Výhody využitia externých zdrojov na opravy