Prípadová štúdia č. 2 – Zdravotníctvo

 

Opis produktu: Vysokofrekvenčný generátor, ktorý sa vyrába pre zákazníka spoločnosti AWS, je hmotnostný spektrometer s aplikáciami vo vede, petrochemickom, zdravotníckom a potravinárskom odvetví. Vyrába 2 kW vysokofrekvenčný výkon pri frekvencii 27 MHz na výrobu argónovej plazmy pri teplotách 10 000 °K (teplota vyššia ako na povrchu slnka) na umožnenie separácie na mriežke na analýzu citlivými kamerami.

Účasť spoločnosti AWS: Výrobní inžinieri spoločnosti AWS zaoberajúci sa dizajnom začiatkom výroby v roku 2006. Výroba 25 jednotiek/týždeň (2257) s iniciatívou pravidelného znižovania nákladov. Spoločnosť AWS bola zapojená v novom náhradnom návrhu v priebehu roka 2010

Riešenia:

  • Zmeny týkajúce sa návrhu spoľahlivosti na ochranu zariadení pred prepätím
  • zlepšenia nastavenia a testovania strojných zariadení
  • návrh projektov nákladoV (Dfc) A VA/Ve (napríklad použitie jednej dosky plošných spojov)
  • Lepšie riešenie pre kovové výrobky

Výhody:

  • celkové zníženie nákladov o 20 %
  • Čas montáže skrátený o 15 %
  • náklaDY Bom znížené o 22 %
  • Nový náhradný návrh je stelesnením znalostí a skúsenosti spoločnosti AWS

Prípadová štúdia č. 1 – Návrh na výrobu a testovanie (DfM/DfT)   |    Prípadová štúdia č. 2 – Riadenie hodnoty (VA/VE)   |    Prípadová štúdia č. 3 – Zníženie nákladov (spätná analýza)   |   Prípadová štúdia č. 4 – Využitie externých zdrojov pre údržbu, opravy a generálne opravy (komplexný satelitný systém)  |   Prípadová štúdia č. 5 – Transfer opráv ciest a železníc (TUPE)  |   Prípadová štúdia č. 6. – Výhody využitia externých zdrojov na opravy