Prípadová štúdia č. 3 – Uloženie dát

 

Opis produktu: Zákazník spoločnosti AWS je popredným poskytovateľom energeticky efektívnych systémov na ukladanie dát na disku určených na dlhodobé ukladanie digitálnych informácií. Hardvérové a softvérové systémy, ktoré uchovávajú zdravotné snímky, e-maily, obchodné dokumenty, videozáznamy, výskumné údaje a digitálne médiá všetkých typov.

Účasť spoločnosti AWS:Podieľala sa na koncepčnej fáze so zákazníkom. Prototyp pripravený v rámci oblasti jedného celku v AWS Newbury Fast Track. Hodnotenie DFM a DFT s projekčným tímom zákazníka. Kompletná montáž na kľúč.

Riešenia:

  • Generovanie kompletného výrobného testu
  • Hodnotenie BOM pre alternatívy s nižšími nákladmi
  • Konštrukčné kontroly udržateľnosti, zastaranosti a podpory opráv

Výhody:

  • Zníženie nákladov o 45 %
  • Zníženie nákladov BOM o viac ako 15 %
  • Skrátenie času testovania o 35 %
  • Úrovne požadovaných zručností znížené z inžiniera na operátora pre testy.
  • Podpora počas celej životnosti – mimo záruky pre výrobky

 

Prípadová štúdia č. 1 – Návrh na výrobu a testovanie (DfM/DfT)   |    Prípadová štúdia č. 2 – Riadenie hodnoty (VA/VE)   |    Prípadová štúdia č. 3 – Zníženie nákladov (spätná analýza)   |   Prípadová štúdia č. 4 – Využitie externých zdrojov pre údržbu, opravy a generálne opravy (komplexný satelitný systém)  |   Prípadová štúdia č. 5 – Transfer opráv ciest a železníc (TUPE)  |   Prípadová štúdia č. 6. – Výhody využitia externých zdrojov na opravy