Poslanie

 

Poslaním spoločnosti AWS je stať sa popredným medzinárodným poskytovateľom na trhu poskytovania služieb výroby elektroniky a podporných službách, pri poskytovaní komplexných možností našim zákazníkom. Je schopná plne nákladové výhody, no tiež poskytnúť zákazníkom zákazkové služby, ktoré sa zameriavajú na činnosti s vysokou pridanou hodnotou a špičkové technológie.

Zaviazali sme sa podporovať potreby našich zákazníkov s vysokou úrovňou flexibility a podporiť ich v rozvoji vlastného rastu. Pri tom sa snažíme ponúknuť širokú škálu služieb s pridanou hodnotou a podporu.

Skupina spája technické možnosti na vysokej úrovni a špičkové technológie presnej produkcie, ktoré sú zvyčajne spojené s nadnárodnými spoločnosťami, s prístupom k zákazníckemu servisu, ktorý je založený na partnerstve a osobných službách.

Zákazníci využívajú výhody špecializovaných podporných zákazníckych tímov, ktoré sa snažia v plnej miere pochopiť podnikanie a produkty zákazníkov s cieľom optimalizovať poskytovanie riešení EMS.

Spoločnosť AWS ponúka kompletné riešenie na kľúč od koncepčnej fázy po výrobu, testovanie a podporu do konca životnosti.

Stratégia   |  História  |  Poslanie  |  Etické zásady  |  Akreditácie  |  Lokality