Výroba

 

Montáž zostáv/podzostáv
Skupina AWS sa špecializuje na elektro-mechanickú montáž špičkovej technológie. Okrem základných výrobných kapacít (montáž hotových produktov, podzostáv, dosiek plošných spojov a káblových zväzkov) má skupina rozsiahle schopnosti v oblastiach, ako je podpora návrhu, využitie zdrojov, popredajná podpora a riadenie zastarávania.

Osadzovanie DPS technológiou SMT
Skupina AWS je popredný poskytovateľ riešení komplexného servisu pre výrobu elektroniky v Európe a značne investuje do moderných montážnych zariadení na dosky plošných spojov v každom zo svojich závodov. Táto komplexná schopnosť umožňuje spoločnosti AWS vykonávať projekty PTH a SMT – od rýchlej prípravy prototypov po zákazky na stredné až vysoké objemy s využitím najnovšie technológie dosiek plošných spojov.

Káble a káblové zväzky
Okrem svojich špičkových presných elektronických montážnych kapacít má spoločnosť AWS dobre fungujúce výrobné zariadenia na výrobu káblov a káblových zväzkov. Vyrába široký sortiment káblov a káblových zväzkov od jednoduchých vysokofrekvenčných zostáv až po komplexné viacžilové dátové káble vyrobené podľa vojenských noriem.

Konvenčné osadzovanie DPS (PTH) 
Povaha tradičnej konvenčnej montáže sa stáva procesom náročným na prácu, preto naše nízkonákladové zariadenie na Slovensku má ideálnu polohu na spravovanie týchto požiadaviek. Povaha tradičnej konvenčnej montáže sa stáva procesom náročným na prácu, preto naše nízkonákladové zariadenie na Slovensku má ideálnu polohu na spravovanie týchto požiadaviek.

 

 

 

Montáž zostáv a podzostáv  |  Osadzovanie DPS technológiou SMT   |  Káble a káblové zväzky   |  Konvenčné osadzovanie DPS (PTH)  |  Fasttrack - rýchla výroba prototypov a vzoriek   |   Uvedenie nového produktu   |   Obstarávanie a logistika   |   Výroba   |   Skúšky   |   Akreditácie   |   Podpora po predaji