Nákup a logistika

 

S cieľom dokonalej integrácie výrobný cyklus vyžaduje, aby boli elektronické, strojné a súvisiace komponenty doručené na správne miesto v správny čas. Od prijímania objednávok až po dodávku umožňuje presné naplánovanie riadiť procesy dodávky a výroby v súlade s požiadavkami zákazníkov na dodávky.

Procesy zásobovania spoločnosti AWS sú automatizované, aby bolo možné optimalizovať účinnosť a zabezpečiť ich spoľahlivosť. Integrovaný systém kontroly spoločnosti AWS nám umožňuje zadať naše objednávky rýchlo a efektívne.

Naše nákupné a logistické oddelenia sú schopné nájsť komponenty kdekoľvek vo svete.

Spoločnosť AWS sa opiera o sieť globálnych dodávateľov starostlivo vybraných na základe ich technickej a ekonomickej výkonnosti. V záujme udržania zabezpečenia kvality dodávateľa vykonávame pravidelný audit našich dodávateľov.

Okrem podpory výrobného procesu je kľúčom pri zaisťovaní úspechu projektu logistika: dodanie finálneho produktu na požadované miesto včas, riadenie dopravy, colné odbavenie a zaslanie logistických dokladov.

Môžeme spracovávať a ukladať výrobky v našich skladoch a doručovať ich priamo našim zákazníkom po prispôsobení potrebám zákazníka (plnenie).

Zákazníci uzatvárajú zmluvu so spoločnosťou AWS na hodnotenie súpisu materiálov (BOM) na riadenie zastarávania komponentov počas i mimo záručnej doby.

 

Fasttrack - rýchla výroba prototypov a vzoriek   |   Uvedenie nového produktu   |   Obstarávanie a logistika   |   Výroba   |   Skúšky   |   Akreditácie   |   Podpora po predaji