AWS Electronics vymenoval nového riadeľa Petru Jani, pre závod na Slovensku.

Závod na Slovensku má nového a skúseného riaditeľa

Newcastle Under Lyme, UK-September 2016: AWS Electronics Group, jeden z popredných európskych špecialistov poskytujúcich služby v oblasti elektromechanickej montáže, oznámil nástup nového riaditeľa závodu AWS – Slovakia, s.r.o, Petru Jani. Petra preberá plnú zodpovednosť za závod v Námestove na Slovensku, ktorý ponúka svojim zákazníkom vysoko kvalitné sužby za nízku cenu.

Petra Jani počas svojej kariéry nadobudla jedinečné výrobné skúsenosti. Pred tým než sa Petra rozhodla k nám nastúpiť , pracovala pre Kórejskú spoločnosť (Tier 1 PHA) kde pôsobila ako Managing Director. Taktiež pôsobila ako Senior Manager v rozličných oblastiach pre rôzne spoločnosti so sídlom na Slovensku ,pôsobila napr. ako riaditeľ závodu, operačný mamažér a ostatní výrobní manažéri.

Paul Deehan CEO pre AWS Electronics Group sa na privítanie novej riaditeľky závodu vyjadril: „Som veľmi rád, že môžem mať Petru na palube aby mohla úspešne pokračovať v šľapajách AWS Slovakia. Ročné zisky našej spoločnosti rastú približne od 15 do 20 percent. K týmto úspechom veľkým percentom prispieva sektor Automotive v ktorom má Petra veľmi bohaté skúsenosti . Paul Deehan ďalej pokračuje, za posledné dva roky sme už po druhý krát rozšírili výrobné priestori.Toto rozšírenie sa týka aj prínosu novej veľko objemovej linky do výrobných priestorov a zároveň nasledujúceho investovania do automotive linky čím si postupne spoločnosť zabezpečuje príchod nových potenciálnych zákazníkov. Petrine skúsenosti budú veľkým prínosom pre náš závod, a to kôli zvyšovaniu výroby v týchto sektoroch kde sú takéto skúsenosti potrebné.“

Petra Jani dodáva: „Spoločnosť AWS v Námestove je úspešný závod, ktorý zamestnáva viac než 230 zamestnancov. Som hrdá na to , že som nastúpila na pozíciu Riaditeľa závodu a do budúcnosti sa teším na ďalšie expandovanie tejto spoločnosti v oblastiach ako sú veda, zrdavotníctvo, data storage , obrana , automotive a.t.ď.“

AWS – Slovakia s.r.o., pracuje v súlade s nasledujúcicmi normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 a pracujeme na dosiahnutí certifikátu ISO/TS 16949 pre Automotive sektor , ktorého ukončenie sa plánuje na koniec roka 2016.